Profil

Lisbeth Sanders født 1966.

Uddannelse

2017

2016

Godkendt som supervisor af Psykoterapeutisk Fagnævn i Dansk Psykologforening

Uddannelse i psykodynamisk og mentaliseringsbaseret korttidsterapi for depression og angst ved Institut for Dynamisk Interpersonel Terapi (DIT-Instituttet)

2014

2013

Beskikket af Uddannelsesministeriet som censor i det landsdækkende censorkorps for psykologi ved universiteterne.

Psykoanalytiker. Medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab (DPAS).

2010 Godkendt som supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab.
2009 Godkendt som specialist i psykoterapi af Dansk Psykologforening.
2007 1-årig kognitiv efteruddannelse for læger og psykologer ved Center for Kognitiv Terapi, Sct. Hans Hospital.
2003 Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.
2000 Cand. Psych. fra Københavns Universitet.
 

Beskæftigelse

2011 – nu Fuldtidsprivatpraktiserende psykolog ved Psykologcentret Israels Plads.
2007 – 2011 Deltidsprivatpraktiserende psykolog ved Psykologcentret Israels Plads
2010 – 2011 Psykolog ved Det Intensive Affektive Ambulatorium beliggende på Rigshospitalet. Individuel terapi og kognitiv gruppeterapi for mennesker med moderat til svær depression.
2008 – 2010 Psykolog ved Anoreksiklinikken på Rigshospitalet. Gruppeterapi og individuel terapi for mennesker med spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.
2003 – 2008 Psykolog ved Psykoterapeutisk Ambulatorium på Bispebjerg Hospital. Forvisitationssamtaler, gruppeterapi og individuel terapi for mennesker med angst, depression, spiseforstyrrelser, incestproblematik og personlighedsforstyrrelser.
2000 – 2003 Psykolog ved FamilieHjælpcCentret – familieterapi, individuel terapi, parterapi, samt psykologiske undersøgelser. Supervision af pædagogisk personale.