Velkommen

Jeg er universitetsuddannet psykolog, autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening, uddannet psykoanalytiker og dermed medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.

Igennem de sidste 20 år har jeg arbejdet med et bredt spekter af kliniske problemstillinger. Jeg har sideløbende efteruddannet mig både indenfor den psykoanalytiske referenceramme og indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske skole, hvilket betyder, at jeg i samråd med dig, kan tilrettelægge den psykoterapeutiske behandling efter, hvad jeg vurderer passer bedst til at imødekomme de behov og de problemstillinger, du præsenterer.

I 2016 afsluttede jeg endvidere en efteruddannelse i psykodynamisk og mentaliseringsbaseret korttidsterapi for depression og angst ved Institut for Dynamisk Interpersonel Terapi (DIT instituttet).

Jeg foretager psykoterapeutisk behandling af følgende problemstillinger:

 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Identitetsusikkerhed og selvværdsproblemer
 • Kriser og livskriser
 • Sorg og tab
 • Seksuelle overgreb eller seksuelle grænseoverskridende handlinger
 • Selvskadende adfærd
 • Spiseforstyrrelser – anoreksi, bulimi eller overspisningsproblematik
 • Tvangsprægede tanker og handlinger
 • Præstations- og eksamensangst

Individuelle samtaler tilbydes også for personer, hvor forsikringsselskabet betaler for behandlingen.

Jeg har overenskomst med sygesikringen. Jeg modtager klienter, der har en henvisning fra egen læge i min klinik i Sundhedshuset i Albertslund. Mit lokale er beliggende på 2. sal i lokale 2.056.