Supervision

Supervision tilbydes psykologer, der selv arbejder hen imod en autorisation, specialist eller supervisorgodkendelse.

Supervision indenfor den psykodynamiske referenceramme tilbydes yngre læger som led i deres grunduddannelse i psykoterapi.

Endvidere tilbyder jeg supervision af tværfaglige behandlerteam som eksempelvis personalegrupper på psykiatriske afdelinger.