Psykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder:

  • Psykologiske undersøgelser af voksne
  • Forældrekompetenceundersøgelse for kommuner
  • Relationsundersøgelser for kommuner

Jeg har i flere år samarbejdet med kommunale sagsbehandlere omkring udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af voksne, hvor undersøgelserne indgår som led i en forældrekompetenceundersøgelse. Ligeledes har jeg erfaring med at udarbejde relationsundersøgelser for kommuner i forbindelse med at vurdere anbringelsesgrundlaget ved anbringelse af barn i plejefamilie. Ved en respektfuld tilgang til klienten har jeg erfaring med at etablere en god arbejdsalliance med klienten, således at undersøgelsen kan forløbe så hensigtsmæssigt som muligt for alle parter.