Parterapi

Parterapi kan være en mulighed, hvis I oplever vanskeligheder i parforholdet, som I måske selv har forsøgt at løse, men alligevel oplever ikke er løst på helt tilfredsstillende vis. Der kan være mange grunde til problemer i parforholdet, men typisk viser vanskelighederne sig i kommunikationen mellem jer. Det kan derfor være nødvendigt med en upartisk og sagkyndig hjælp med henblik på at forstå problemerne, og den dynamik, der udspiller sig imellem jer.
Tilbuddet om parterapi baserer sig på, at I begge skal være enige om at komme til en første fællessamtale, hvorefter jeg, i samråd med jer, vil vurdere, hvordan I bedst kommer videre.