Psykoanalyse

Når man overvejer at påbegynde en psykoanalyse, er det som regel, fordi man oplever at have nogle tilbagevendende vanskeligheder, der generer en, som man ikke rigtig forstår. Psykoanalysen er en behandlingsform, der er velegnet, hvis man ønsker en dybereliggende forståelse af sig selv og oplever at have brug for en mere grundlæggende forandring af sin personlighed.

Når psykoanalytiker og analysand indgår en aftale om at påbegynde en psykoanalyse, indbefatter det, at analysanden gennem nogle år kommer til fire ugentlige sessioner af 45 minutters varighed. 

Måden, en psykoanalyse foregår på, er, at analysanden ligger på en briks med analytikeren siddende bagved hovedgærdet. Analysanden opfordres til at sige, hvad der falder vedkommende ind uden begrænsninger. Det umiddelbart anderledes i denne form for setting med analytikeren uden for synsvidde, har til formål at hjælpe analysanden til at rette blikket indad mod sine egne indre rørelser for herigennem at skabe de bedste betingelser for at lukke op for det indre fantasiliv.

Formålet med en psykoanalyse er en øget selvindsigt i egne mere eller mindre ubevidste forestillinger og fantasier for derigennem at opnå psykisk vækst og en større grad af frihed til at træffe beslutninger i sit liv.

Idet betingelserne for en psykoanalyse er anderledes, aftales ofte et mindre honorar end ved individuel psykoterapi.