Psykoterapi

Psykoterapi er en metode til behandling af et bredt spekter af kliniske problemstillinger.
Min faglige baggrund giver mig mulighed for at arbejde med den psykoterapeutiske referenceramme, som jeg vurderer passer bedst til at imødekomme, de vanskeligheder, som du ønsker hjælp til.

Vi vil altså alt efter dit behov kunne arbejde mere målrettet i forhold til eksempelvis en reduktion og lindring af generende og belastende symptomer ved et konkret afgrænset forløb med et fokuseret problemområde, eller vi kan brede behandlingen ud og inddrage andre aspekter af dit liv, som du synes, du har brug for at få arbejdet med.

Psykoterapi skal som bruger ses som at udgøre en professionel ramme, hvor der i en periode er mulighed for kontinuerligt – sammen med en udenforstående at undersøge og analysere sit indre liv. Via en fortsat refleksiv proces får du mulighed for at forstå dig selv og dine egne reaktioner noget bedre. Formålet med en terapi er således en øget indsigt i dine egne måder at tænke, føle og handle på. Ved en mere uddybende forståelse af dig selv, får du dels frigivet noget energi, der før var bundet op i nogle måske uhensigtsmæssige reaktionsmønstre samt større frihed til at vælge at agere anderledes i dit liv, som er mere i overensstemmelse med den person du er og derved mere tilfredsstillende for dig selv.

I individuel terapi møder du frem med et regelmæssigt interval og terapien kan strække sig fra nogle måneder til flere år.

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer. Din henvendelse er derfor omfattet af tavshedspligten.