Den første samtale

Det er som regel et vist mål af psykisk ubehag, der fører til overvejelser om at henvende sig til en psykolog. Forinden den første kontakt, gør de fleste sig mange tanker om deres vanskeligheder, samt hvorfor de ikke selv kan afhjælpe situationen.

Det er meget almindeligt, at man kan have svært ved selv at overskue problemernes omfang og eventuelle sammenhæng, hvorfor man også kan være i tvivl, om det er berettiget at søge hjælp og lidt ængstelig ved at tage kontakt.

Det kan derfor være betryggende at vide, at den første samtale er visiterende, hvilket vil sige, at du så at sige er på ”besøg” for, at vi sammen kan undersøge om et psykoterapeutisk forløb vil være den hjælp, du har brug for. I denne afsøgende proces vil jeg spørge lidt ind til andre områder af dit liv for herigennem at få et så fyldestgørende billede af dig og din baggrund som muligt. Hermed kan den aktuelle problemstilling som regel også sættes ind i en sammenhæng med dit øvrige liv.
Hen imod afslutningen af samtalen vil jeg fortælle dig om min vurdering af problemernes art og sammen med dig drøfte rammen for et eventuelt videre psykoterapeutisk behandlingsforløb.